Omega Leiden

Op de hoek van de Lammenschansweg en de Deltaweg, de voormalige AKB Longs locatie, komt Omega, een kenmerkend kopstuk aan de toekomstige stadsboulevard.

Dit woningbouwproject omvat 114 vrije sector koop- en huurappartementen, ongeveer 50%-50% verdeeld. De 60 koopappartementen variëren van ca. 60 tot 100m² en de 54 huurappartementen van 45m² tot 80m². Deze woningen zijn gesitueerd rond een binnentuin waar een groot deel van de appartementen ook een buitenruimte heeft. Naast woningen is er ook plek voor commerciële ruimte van totaal circa 600m² aan de Lammenschansweg, waarvan de invulling nog open staat voor ideeën uit de buurt. In de ondergrondse parkeergarage worden de 75 parkeerplekken gerealiseerd. Het plan is ontwikkeld binnen de kaders van de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek.

Het ontwerp is door Kolpa Architecten gemaakt. De architect heeft extra aandacht gegeven aan het speelse ontwerp van de gevel. Qua bezonning, zichtlijnen en windhinder heeft de architect goed rekening gehouden met de omgeving. Alle uitgevoerde studies zullen na afloop van de informatiebijeenkomst op deze website worden geplaatst.

Investeerder en belegger GREEN Real Estate, ook bekend van de Alpha toren en Kanaalpark 141 op de Lammenschansdriehoek is verantwoordelijk voor het project. GREEN Real Estate blijft ook tijdens en na de bouw betrokken bij het project en neemt de huurappartementen en de commerciële ruimten in belegging.

Informatiebijeenkomst

Op 10 september 2020 organiseerde GREEN Real Estate een online informatiebijeenkomst om de plannen aan de buurt te presenteren. Ook konden bewoners en ondernemers vragen stellen over het project. De bijeenkomst is hieronder terug te zien. Het verslag en de presentatie zijn te downloaden onder documenten.

Planning

Op 10 september 2020 was de online bijeenkomst over het project voor de buurt. Het vervolgproces is als volgt:

Nov/Dec 2021
Ontwerp bestemmingsplan
ter inzage
Juni 2022
Vaststelling
bestemmingplan ­door raad
Zomer 2022
Aanvraag omgevingsvergunning ter inzage
Najaar 2022
Start verkoop koopwoningen
+ start bouw

Begin 2024
Start verhuur
Medio 2025
Project gereed

Documenten

Binnenkort volgen hieronder nog het verslag van de online bijeenkomst en een aantal uitgevoerde studies.

Blijf op de hoogte of stel een vraag

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer